Fagdag for jordmødre og helsesykepleier

Dato:
12. november 2019 08:30 - 16:00
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere og ansatte i helsestasjonene, helsesykepleiere og jordmødre
Påmeldingsfrist:
29.10.2019 23:00:00

Dette er en konferanse hvor vi ønsker å nå jordmødre og dere som arbeider i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Helsedirektoratet vil gi informasjon om nytt i skolehelsetjenesten og helsestasjonen. Det vil være parallellsessjoner for de ulike målgruppene.
Resultater fra prosjektet registrering av kvalitetsindikatorer i skolehelsetjenesten vil også bli presentert. Pris : Egenandel dagpakke kr 800,-

Foredrag fra fagdag:

Mamma Mia v/Silje Marie Haga

Standardisert pasientforløp for barselkvinnen og hennes nyfødte v/ST.Olavs Hospital og NTNU

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes v/Ingvild Felling Meyer, lege/seniorrådgiver og prosjektleder diabetes

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg v/Hege-Maria Aas. Seniorrådgiver Avd. FFBU. Helsedirektoratet

Vold i livets start v/Kristin Håland, jordmor/PHD seniorrådgiver Korus-Sør

Helsesykepleiers erfaringer og kunnskap om barn og unges helse v/Vibeke Olufsen NTNU – Helsesykepleierutdanningen

Nytt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten v/Seniorrådgiver/ helsesykepleier Astrid H. Kvalne

Rus, vold og psykisk helse - Et forebyggende perspektiv v/Karen Hafslund, Psykologspesialist Nasjonal koordinator Tidlig Inn

Dato:
12. november 2019 08:30 - 16:00
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere og ansatte i helsestasjonene, helsesykepleiere og jordmødre
Påmeldingsfrist:
29.10.2019 23:00:00

Spørsmål vedr. din påmelding

Kontakt Fellestjenesten på e-post:
Fmtlfellestjenesten@fylkesmannen.no
Eller på telefon: 73199123