Smittevernkonferanse 2019

Dato:
13. november 2019 09:30 - 16:50
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell som jobber i kommuner eller spesialisthelsetjenesten - kommuneoverleger og sykepleiere/leger fra sykehjem, sykehjems ledere, helsesøstre og andre interesserte som arbeider med smittevern.
Påmeldingsfrist:
04.11.2019 23:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer på oppdrag fra Helsedirektoratet smittevernkonferanse

Målsetningen med konferansen er å formidle oppdatert aktuell kunnskap innen smittevernområdet.

Temaene som vil bli belyst er bl.a. revidert smittevernlov, vaksinasjon av barn   barnehage og skole, behandling mot hepatitt C, utfordringer ved multiresistente bakterier. 

Fylkesmannen dekker dagpakke/lunsj. Hver enkelt må selv betale reise og evt. overnatting.

Påmelding er bindende og den som ikke møter må påberegne å betale kr 620,- i dagpakkepris.

Kurset vil bli søkt godkjent av Den norske legeforening DNLF. Allmenmedisin 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. Samfunnsmedisin 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Indremedisin 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset vil bli søkt godkjent av Norsk Sykepleierforbund, NSF, 6 timer klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Dato:
13. november 2019 09:30 - 16:50
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell som jobber i kommuner eller spesialisthelsetjenesten - kommuneoverleger og sykepleiere/leger fra sykehjem, sykehjems ledere, helsesøstre og andre interesserte som arbeider med smittevern.
Påmeldingsfrist:
04.11.2019 23:00:00

Kontaktpersoner

Foredrag fra konferansen:

Litt historie

Rask -Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene

Handlingsplan for et bedre smittevern v/Seniorrådgiver Eirik Rødseth Bakka, HOD

Smittevernloven i ny drakt v/Andreas Skulberg, Helsedirektoratet

Implementering av Nasjonal strategi mot hepatitter med særlig vekt på hepatitt C v/Andreas Skulberg, Helsedirektoratet

Behandling av kronisk hepatitt C på St. Olavs hospital v/Infeksjonssykepleier Kari Berge og Infeksjonssykepleier Maja Skaland

Hepatitt C v/Spesialsykepleier Liv Jorun Vinje, Helse Nord-Trøndelag

Farlige resistente mikrober i sykehjem og KAD!? v/Seniorrådgiver Horst Bentele, FHI

Influensa- og andre vaksiner i kommunale helsetjenester v/Seniorrådgiver Horst Bentele, FHI

Flyktningehelse v/Trude Arnesen, FHI