Smittevernkonferanse 2019

Dato:
13. november 2019 09:30 - 16:50
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell som jobber i kommuner eller spesialisthelsetjenesten - kommuneoverleger og sykepleiere/leger fra sykehjem, sykehjems ledere, helsesøstre og andre interesserte som arbeider med smittevern.
Påmeldingsfrist:
04.11.2019 23:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer på oppdrag fra Helsedirektoratet smittevernkonferanse

Målsetningen med konferansen er å formidle oppdatert aktuell kunnskap innen smittevernområdet.

Temaene som vil bli belyst er bl.a. revidert smittevernlov, vaksinasjon av barn   barnehage og skole, behandling mot hepatitt C, utfordringer ved multiresistente bakterier. 

Fylkesmannen dekker dagpakke/lunsj. Hver enkelt må selv betale reise og evt. overnatting.

Påmelding er bindende og den som ikke møter må påberegne å betale kr 620,- i dagpakkepris.

Kurset vil bli søkt godkjent av Den norske legeforening DNLF. Allmenmedisin 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning. Samfunnsmedisin 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Indremedisin 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset vil bli søkt godkjent av Norsk Sykepleierforbund, NSF, 6 timer klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Legg til i egen kalender
Dato:
13. november 2019 09:30 - 16:50
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Helsepersonell som jobber i kommuner eller spesialisthelsetjenesten - kommuneoverleger og sykepleiere/leger fra sykehjem, sykehjems ledere, helsesøstre og andre interesserte som arbeider med smittevern.
Påmeldingsfrist:
04.11.2019 23:00:00