Fylkesmannen fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene.

Tilsynskalender

Fylkesmannens planlagte kommunerettede tilsyn legges ut i kalenderen under så snart de er datofestet. Oversikten oppdateres jevnlig og endelig tilsynsrapport legges ut under den aktuelle kalenderoppføring.

Andre nettsider der tilsynsrapporter legges ut

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finner du på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no

Samordning av tilsyn

Kommuneloven § 60 e gir fylkesmannen i oppgave å samordne statlige tilsyn rettet mot kommunesektoren. Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll). Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret.  

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
august 2019
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019 Dokumentkontroll
19. aug - 19. nov 34 - 47 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019 Dokumentkontroll
26. aug - 26. nov 35 - 48 Landbruksavdelingen Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019 Dokumentkontroll
november 2019
21. nov - 22. nov 47 Helse- og omsorgsavdelingen Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Steinkjer kommune 2019 Steinkjer kommune
desember 2019
04. des 49 Kommunal- og justisavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Stjørdal kommune 2019 Rådhuset
17. des - 18. des 51 Oppvekst- og velferdsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag Økonomisk rådgivning Indre Fosen kommune 2019 Indre Fosen kommune
Dato Arrangement
august 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Røyrvik kommune 2019
19. aug - 19. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Leka kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Ørland kommune 2019
26. aug - 26. nov Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Bjugn kommune 2019
november 2019
21. nov - 22. nov Folkehelse og miljørettet helsevern i skoler og barnehager Steinkjer kommune 2019
desember 2019
04. des Kommunal beredskap inkl. helsemessig og sosial beredskap Stjørdal kommune 2019
17. des - 18. des Økonomisk rådgivning Indre Fosen kommune 2019