Nettverkssamling barneansvarlige 2019

Dato:
15. oktober 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Undervisningssenteret ved Sørlandet sykehus HF, Kristiansand (Egsveien 100, bygg 8)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder og Sørlandet Sykehus HF
Målgruppe:
Barneansvarlige på sykehuset, barn som pårørende-kontakter i kommunene innen rus, psykisk helse, somatikk, barnevern, kriminalomsorgen, familievernkontor
Påmeldingsfrist:
01.10.2019 23:00:00

Fylkesmannen i Agder og Sørlandet sykehus HF inviterer til fagdag for barneansvarlige på sykehuset og kommunenes kontaktpersoner/barneansvarlige.

Program

09.30 – 10.00 Kaffe, frukt og mingling
10.00 – 12.00
Velkommen v/ Fylkesmannen i Agder og RVTS  Sør

Barnefokus i familier som opplever traumer og kriser v/Gunnar Eide og Øyvind Dåsvatn fra RVTS Sør

  • Å være barneansvarlige/erfaringsdeling
  • Barn i familier med traumatiserte foreldre - erfaringsstemme

       Samtale mellom Gunnar Eide og Harald Evensen, FN/Nato-veteran
       Veteraner, hva kjennetegner denne gruppen, hva er overførbart til andre grupper traumeutsatte?

12.00 – 12.30 Lunsj

12.30 – 14.50 Gunnar Eide og Øyvind Dåsvatn fra RVTS Sør fortsetter:

  • Den gode samtalen

En traumebevisst tilnærming til å skape en trygg arena for både foreldre og barn

Eksempler på gode samtaler.

  • Hvordan er det for barn å leve med foreldre i selvmordsfare?

Hva kan vi si til barna?

Hvordan ivareta barna?

Hva forteller barna?

14.50 – 15.00 Oppsummering og avslutning ved Fylkesmannen og Sørlandet sykehus HF

Dato:
15. oktober 2019 09:30 - 15:00
Sted:
Undervisningssenteret ved Sørlandet sykehus HF, Kristiansand (Egsveien 100, bygg 8)
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder og Sørlandet Sykehus HF
Målgruppe:
Barneansvarlige på sykehuset, barn som pårørende-kontakter i kommunene innen rus, psykisk helse, somatikk, barnevern, kriminalomsorgen, familievernkontor
Påmeldingsfrist:
01.10.2019 23:00:00