Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2019
11. nov - 12. nov 46 Fagavdelingene - Fylkesmannen Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken, i samarbeid med Husbanken, IMDi, Fylkeskommunen og Nav region Sundvolden Hotel
12. nov - 13. nov 46 Barnehage- og utdanningsavdelingen Samling for offentlige skoleeiere Sundvolden Hotell
12. nov - 13. nov 46 Landbruksavdelingen Kommunesamling for landbruk 2019 Sundvolden hotel, Hole kommune i Buskerud
13. nov 46 Klima- og miljøvernavdelingen Møte om bekjempelse av fremmede plantearter Kunnskapssenteret, Sandvika
19. nov 47 Helseavdelingen Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Oslo Universitetssykehus, Ullevål
20. nov 47 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet Vær Smart! - kurs i klimatilpasning Miljødirektoratets lokaler i Oslo: Grensesvingen 7, Oslo
26. nov 48 Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oslo og Viken Klimasats-workshop Hotel Bristol, Oslo
27. nov 48 Sosial- og barnevernavdelingen Fagdag - økonomisk rådgivning Hotel Bristol, Oslo
29. nov 48 Barnehage- og utdanningsavdelingen Digital samling om BASIL Digital samling - Skype for Business
desember 2019
05. des 49 Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune, Miljødirektoratet Vær smart! - kurs i klimatilpasning Tyrifjord Hotell, Vikersund
09. des - 10. des 50 Sosial- og barnevernavdelingen Grunnkurs i økonomisk rådgivning - nye datoer Quality hotel Sarpsborg
10. des - 11. des 50 Barnehage- og Utdanningsavdelingen Samling for Froland-Hemsedal SCANDIC AMBASSADEUR DRAMMEN
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon plantevern - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Østfold, Akershus og Buskerud i løpet av året
31. des 53 Landbruksavdelingen Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019 Flere kurs ulike steder i Buskerud, Østfold og Akershus i løpet av året.
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
11. nov - 12. nov Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken, i samarbeid med Husbanken, IMDi, Fylkeskommunen og Nav region
12. nov - 13. nov Samling for offentlige skoleeiere
12. nov - 13. nov Kommunesamling for landbruk 2019
13. nov Møte om bekjempelse av fremmede plantearter
19. nov Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
20. nov Vær Smart! - kurs i klimatilpasning
26. nov Klimasats-workshop
27. nov Fagdag - økonomisk rådgivning
29. nov Digital samling om BASIL
05. des Vær smart! - kurs i klimatilpasning
09. des - 10. des Grunnkurs i økonomisk rådgivning - nye datoer
10. des - 11. des Samling for Froland-Hemsedal
31. des Autorisasjon plantevern - kurs 2019
31. des Autorisasjon gnagermidler - kurs 2019