Møte om bekjempelse av fremmede plantearter

Dato:
13. november 2019 10:30 - 15:30
Sted:
Kunnskapssenteret, Sandvika
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Kommuner og samarbeidsparter
Kanadagullris-fremmed art med stort spredningspotensiale
Kanadagullris-fremmed art med stort spredningspotensiale (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken/Gunnar Bjar / Fylkesmannen i Oslo og Viken/Gunnar Bjar)

Fylkesmannen inviterer kommuner og samarbeidsparter til halvdagssamling om tiltak mot landlevende fremmede plantearter.

 

Fylkesmannen inviterer kommuner og samarbeidsparter til halvdagssamling om tiltak mot landlevende fremmede plantearter. Samlingen holdes på Kunnskapssenteret i Sandvika 13.11 kl. 10.30 – 15.30.

På programmet står:

  • Nytt og nyttig fra Fylkesmannen
  • Eksempler fra kommunene med erfaringsutveksling undervegs
  • Hva gjør Fylkesmannen i og rundt verneområdene
  • Rapportering via ArtsObs
  • Tilbakemeldinger fra kommunene til Fylkesmannen på våre prioriteringer for 2019
  • Sammenstilling og ajourføring av fylkesvise handlingsplaner
  • Informasjon om pågående nasjonal evaluering av arbeidet med fremmede arter

Det kan bli endringer i programmet

Dato:
13. november 2019 10:30 - 15:30
Sted:
Kunnskapssenteret, Sandvika
Arrangør:
Klima- og miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Kommuner og samarbeidsparter

Kontaktpersoner