Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Dato:
19. november 2019 09:00 - 15:30
Sted:
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Kommuner som har fått prosjektmidler i 2019

Vi inviterer prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører til erfaringskonferanse. Kommuner som ønsker å søke midler i 2020 er også velkommen til å delta.

I år er det 41 prosjekter fordelt på 38 kommuner i Helseregion sør-øst som har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å heve kompetansen innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Oversikt over kommuner som har fått tilskudd i 2019 finner du her.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Følgende tema er avklart til årets program:

  • Nytt fra fagfeltet palliasjon
  • Fylkesmannen informerer om årets søknader, tildelinger og neste års søknader
  • 4 kommuner presenterer sine prosjekter
  • Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgivere (CSNAT)

Påmelding er åpnet:

Konferansen har ingen deltakeravgift, endelig program vil bli lagt ut på nettsiden etter sommeren. Se konferansens nettside.

Det serveres enkel lunsj.

Velkommen!

Dato:
19. november 2019 09:00 - 15:30
Sted:
Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Arrangør:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Kommuner som har fått prosjektmidler i 2019

Kontaktpersoner