Kommunesamling for landbruk 2019

Dato:
12. november 2019 09:00 - 13. november 2019 15:00
Sted:
Sundvolden hotel, Hole kommune i Buskerud
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, næringsorganisasjonene i landbruket, landbruksrådgivingen og andre med oppgaver innen landbruket i Oslo og Viken

Den første dagen blir en felles fagdag med fokus på "FNs bærekraftsmål i praksis". Dag to blir i delte sesjoner, der deltagerne aktivt må velge hvilke innlegg de ønsker å følge. Temaene vil spenne vidt fra landbruksjuridiske temaer, tilskuddsforvaltning og fagsaker innen jord- og skogbruket.

Vi skal være et kompetansesenter for kommunene på landbruk gjennom formidling av nasjonal politikk og bevisstgjøring av kommunenes rolle og ansvar med vekt på forvaltning og kontroll av økonomiske og juridiske virkemidler. Målet med samlingen er faglig oppdatering, kompetanseheving, bidra til likebehandling og en nettverksarena for kommuneansatte og andre med oppgaver innen landbruket i Oslo og Viken.

Her kan du se det programmet for samlingen: 12. november og 13. november.

Påmelding og priser

Dere som ønsker å betale direkte melder dere på via deltager.no. Du betaler for deltagelse med bankkort eller Vipps ved påmelding. Det er mulig å melde på og betale for flere deltagere samtidig.

Dere som ønsker å få tilsendt faktura melder dere på denne lenken.

Påmeldingsfristen er 30. september 2019.

Dersom du har spørsmål vedrørende betaling, kan du sende en e-post til Janne Fossum.

  • Konferansepakke, enkeltrom, kroner 4600
  • Konferansepakke, dobbeltrom, kroner 4400
  • Dagpakke tirsdag 12. november, kroner 2600
  • Dagpakke onsdag 13. november, kroner 2600
  • Tilvalg ved dagpakke; Festmiddag den 12. november, kroner 1000
Legg til i egen kalender
Dato:
12. november 2019 09:00 - 13. november 2019 15:00
Sted:
Sundvolden hotel, Hole kommune i Buskerud
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunal landbruksforvaltning, næringsorganisasjonene i landbruket, landbruksrådgivingen og andre med oppgaver innen landbruket i Oslo og Viken