Skjema og tjenester

Skjema Tema Beskrivelse
S
Sikkerhetsklarering, opplysninger om Samfunnssikkerhet og beredskap Fylles ut av deg som i forbindelse med et beredskapsarrangement må opplyse om hvilken sikkerhetsklarering du har. Vær oppmerksom på at du både må melde deg på arrangementet og fylle ut klareringsskjemaet. Fylkesmannen kan i noen tilfeller be deg ta med bevis på klarering til arrangementet.