Tilskudd til barnehagebasert komptanseutvikling

Barnehager i Oslo og Viken med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter, kan søke om midler til barnehagebasert kompetanseutvikling.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er av Utdanningsdirketoratet tildelt 100 000 kroner til tiltaket.

 

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling er tiltak som som foregår i den enkelte barnehage og involverer hele personalet.

Barnehagens eier og ledelse må i fellesskap planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagen. De ansatte bør involveres i planleggingen av barnehagebasert kompetanseutvikling.

Barnehagebasert kompetanseutvikling går gjerne over tid som langsiktig prosjekt og ledes av barnehagens styrer.

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens arbeid med implementering av rammeplanens innhold og føre til utvikling og endring av barnehagens praksis.

 

Etablering av nettverk

Barnehager som ønsker å etablere nettverk kan også søke om denne type midler. Du finner mer informasjon om etablering av nettverk her

 

Bruk av midler og rapportering

Midlene skal brukes i løpet av barnehageåret 2019-2020. Frist for rapportering på bruk av midlene og rapporteringskjema blir publisert på Fylkesmannens nettside.

 

Abonner på nyhetsvarsel fra Fylkesmannens nettside

Vi anbefaler alle barnehager og -eiere å abonnere på nyhetsvarsel fra vår nettside. Abonnenter får varsel på e-post når vi publiserer informasjon om tilskudd, rapporteringer, konferanser og annen informasjon som gjelder barnehage og opplæring. Du finner mer informasjon om nyhetsvarsel her

 

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
29.11.2019 23:59:00
Målgruppe:
Barnehager med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehager med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter

Kontaktpersoner