Frist Uke Høring
juli 2020
20. jul 30 Søknad om utslippstillatelse for nytt deponi i Balsfjord
august 2020
17. aug 34 Søknad mudring og dumping ved ny containerkai i Breivika
17. aug 34 Viking Gjenvinning Troms AS søker om å etablere mottak
Frist Høring
juli 2020
20. jul Søknad om utslippstillatelse for nytt deponi i Balsfjord
august 2020
17. aug Søknad mudring og dumping ved ny containerkai i Breivika
17. aug Viking Gjenvinning Troms AS søker om å etablere mottak