Plan- og byggesakskonferansen 2019 i Troms

Dato:
13. november 2019 10:30 - 14. november 2019 15:30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven. Sektormyndigheter.
Påmeldingsfrist:
07.11.2019 14:00:00
PBL-konferanse, foto: Pål T.
PBL-konferanse, foto: Pål T.

Bli oppdatert på regionreformen, kommunal planstrategi, reindriftas interesser i arealplanlegging og kystsoneplanlegging.

I år blir det arrangert to konferanser med tilnærmet likelydende tema; i Tromsø for kommunene i Troms og i Alta for kommunene i Finnmark. På grunn av kapasitet på hotellene må kommunene følge fylkesgrensene og melde seg på konferansen i hjemfylket.

  • Troms: 13. og 14. november på Scandic Ishavshotel i Tromsø
  • Finnmark: 26. og 27 november på Scandic Alta.

I utgangspunktet er det ikke satt noen begrensninger på antall deltakere fra hver kommune. Dersom deltakerantallet blir for stort fra enkelte kommuner, må vi vurdere om antall deltakere fra den aktuelle kommunen må begrenses. De kommunene det i så tilfelle gjelder, vil bli kontaktet.

Deltakeravgift

Vi dekker utgifter til dagpakker og lunsj for begge konferansedagene, samt felles middag på hotellet om kvelden på første konferansedag. Det er knyttet store kostnader til konferansen og påmelding er bindende. Eventuelle avbud må være varslet tre dager før konferansestart for ikke å bli fakturert i etterkant.

Hotell og reise

Deltakerne må selv dekke reise og overnatting. Hver enkelt må bestille hotell.

Fylkesmannen har forhandlet fram en rabattert pris og har reservert rom på begge hotellene, henholdsvis 80 rom på Ishavshotellet og 50 rom på Scandic Alta.  Vi har også reservert noen rom for personer som må ankomme dagen før konferansen. Merk at frist for bestilling av hotellrom er kortere enn frist for å melde seg på selve konferansen.

Scandic Ishavshotel

Bestillingsfrist: 31. oktober

Pris per rom per døgn: 1390 med frokost

Referanse ved bestilling: 46791658

Telefon: 77 66 64 97

Kontaktperson: Maria Richardsen

 

Meld inn av fagspørsmål

Noen kommuner har sendt oss spørsmål, men vi oppfordrer kommunene til fortsatt å melde inn problemstillinger som ønskes belyst. Send eventuelle spørsmål hit: Oddvar Brenna.

Foreløpig program

I programmet tar vi sikte på oppdateringer i utvalgte emner som vi erfarer kan være nyttig for kommunene.  Det vedlagte programmet er foreløpig, og det kan bli endringer i det endelige programmet.


Onsdag 13. november

Møteleder: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 

09.30  Registrering

10.30  Åpning og innledning

ved fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

10.50  Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

ved avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, KMD

11.50  Pause med kaffe og frukt

12.15  Regionreformen - status

ved Fylkeskommunen/Fylkesmannen

13.00  Lunsj

14.00  Sametingets interesser i arealplanleggingen

ved sametingsråd Silje Karine Muotka

          Distriktsplaner – virkemidler i arealplanleggingen

ved prosjektleder Karen Anette Anti

15.00  Pause

15.15  Planstrategi – kan vi tvinge politikarane våre til å planlegge?

ved doktorgradstipendiat Karoline Jakobsen Kvalvik, UiT  

16.00  Pause

16.20  Statistikk og eksempelsaker fra klagesaksbehandlingen siste år

17.00  Slutt på faglig program

19.00  Middag


Torsdag 14. november

Møteleder: Troms fylkeskommune

 

08.30  Prosesserfaringer i arealplanleggingen:

Hvordan sikre medvirkning med tidlig, tydelig og forutsigbare innspill.  Hvordan legge til rette for helhetstenking og samordning.

Case: Kystplan II – erfaringer med sektoretater

ved Jan Inge Lakså, plansjef, Harstad kommune

Fylkeskommunens Planforum – erfaringer

Fylkesmannens Samordningsrutinen – erfaringer

09.30  Pause og utsjekking av hotellet

09.50  Avstandskravet i pbl § 29-4

10.45  Pause

10.55  Tolking av arealplaner – kart, bestemmelser og motstrid

11.30  Lunsj

12.30  Sivilombudsmannen - Utvalgte uttalelser på pbl-området siste år og kommentarer til særlig utvalgte problemstillinger på området

13.30  Kommunal planstrategi:

Plantypen - forventninger, erfaringer, praktiske råd

Kunnskapsgrunnlaget – kommunebilder, datakilder

14.15  Pause

14.45  Husbanken: Boligsosialt arbeid og momenter til planstrategi              

15.15 – 15.25 Avslutning

Meld deg på innen 7. november

Deltar
Legg til i egen kalender
Dato:
13. november 2019 10:30 - 14. november 2019 15:30
Sted:
Scandic Ishavshotel, Tromsø
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunale ledere og saksbehandlere som arbeider med saker etter plan- og bygningsloven. Sektormyndigheter.
Påmeldingsfrist:
07.11.2019 14:00:00

Kontaktpersoner