Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold Gårdbrukere som kan søke produksjonstilskudd
Løpende Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket Skogeiere med minst 10 da produktiv skog
Se hovedtekst Regionale miljøtilskudd Gårdbrukere
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. I enkelte tilfeller også enkeltpersonsforetak.
Se hovedtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) Skogeiere med minst 10 dekar skog
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år
Søknadsfrist Tittel
31. okt 31. okt Avlingssvikt på grunn av klimaforhold
Løpende Ekstra tilskudd for å opprettholde hogstaktiviteten i skogbruket
Se hovedtekst Regionale miljøtilskudd
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder
Se hovedtekst Tilskudd til skogkultur (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)
Løpende Tidligpensjon til jordbrukere