Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2019
13. nov 46 Hanne Thoen Kompetansesamling fremmede arter Skien
13. nov 46 Oppvekstavdelingen Skolen som profesjonell aktør i skolemiljøsaker - invitasjon til andre samling Skagerak Arena, Skien
13. nov 46 Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Varslingsøvelse 4-2019 Vestfold og Telemark
15. nov 46 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Årskonferanse Medbyggerne Vestfold og Telemark 2019 Bølgen Kulturhus, Larvik
19. nov 47 KoRus Sør i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Viken Motiverende intervju - introduksjonskurs dag 3 Quality Hotel Tønsberg
19. nov 47 Regionalt støtteapparat/Fylkesmannen Dialogmøte med kommunene - Leve hele livet Quality Hotel Skjærgården, Langesund
19. nov 47 Helse- og omsorgsavdelingen Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Oslo Universitetssykehus, Ullevål
20. nov 47 Beredskapsstaben, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Kommuneøvelse, Larvik Rådhuset, Larvik
21. nov 47 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Lovsamling: jord- og konsesjonsloven Nome vid.g. skole avd. Søve, Ulefoss
21. nov 47 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark Fellesmøte i Forum for Omsorg 2020 og fag og samarbeidsråd USHT Møterom Jarlsberg og Laurvig hos Fylkesmannen i Statens Park, bygg I
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
13. nov Kompetansesamling fremmede arter
13. nov Skolen som profesjonell aktør i skolemiljøsaker - invitasjon til andre samling
13. nov Varslingsøvelse 4-2019
15. nov Årskonferanse Medbyggerne Vestfold og Telemark 2019
19. nov Motiverende intervju - introduksjonskurs dag 3
19. nov Dialogmøte med kommunene - Leve hele livet
19. nov Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
20. nov Kommuneøvelse, Larvik
21. nov Lovsamling: jord- og konsesjonsloven
21. nov Fellesmøte i Forum for Omsorg 2020 og fag og samarbeidsråd USHT