Skolen som profesjonell aktør i skolemiljøsaker - invitasjon til andre samling

Dato:
13. november 2019 09:30 - 16:00
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
skoleledere, skoleeiere og andre ansatte som jobber med skolemiljøoppgaver
Påmeldingsfrist:
25.10.2019 00:00:00

Høsten 2018, etter en dialog med skoleeierne, bestemte Fylkesmannen i Telemark seg for å sette i gang et arbeid under overskrifta Skolen som profesjonell aktør i skolemiljøsaker. 

Nå inviterer vi til andre samling på Skagerak Arena Skien den 13.november. Vi har plass til 100 deltagere. Påmeldingen avsluttes når samlingen er fulltegnet.

 

Program:

0900: Kaffe/te/biteti

0930: Åpning med fokus på:

      1. Fylkesmannens erfaringer fra sakene vi har behandlet.
      2. Evaluering av nytt kapittel 9A i opplæringsloven (Deloitte): Hva forteller rapporten?

Kari Evensen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Ansatte hos Fylkesmannen

1100: Situasjonen i Telemark sett fra mobbeombudets ståsted.

Renate Mentzoni Aaraas, mobbeombud i Telemark

1130: Erfaringer fra praksis: Hanne Lothe forteller om sitt arbeid med forbedring av læringsmiljø og ledelse av forbedringsarbeidet.

Hanne Lothe, assisterende direktør oppvekst – skole, Sarpsborg kommune

Hanne Lothe skal levere siste del av sin masteroppgave om forbedring av læringsmiljø våren 2020.

1230: Lunsj

1330-1545: Parallelle arbeidsseminar: Hver deltager melder seg på ett seminar.

1545-1600: Veien videre og takk for i dag.

 

 

Dato:
13. november 2019 09:30 - 16:00
Sted:
Skagerak Arena, Skien
Arrangør:
Oppvekstavdelingen
Målgruppe:
skoleledere, skoleeiere og andre ansatte som jobber med skolemiljøoppgaver
Påmeldingsfrist:
25.10.2019 00:00:00