Klimabudsjett, -rekneskap og KPI for klima

Dato:
2. juni 2020 13:00 - 15:00
Stad:
TEAMS
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og ROR
Målgruppe:
Politikarar, leiarar og saksbehandlarar i Romsdalskommunane

Romsdal Regionråd (ROR), Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerer webinar for kommunane i Romsdal om klimabudsjett og klimarekneskap, og samanhengen med arbeidet som nå er satt i gong for å samle inn nøkkeltal (KPIer) i prosjektet «Berekraftsfylket Møre og Romsdal». Hensikta med møtet er å rydde opp i ulike omgrep og ulike formar for klimarekneskap.

 

Program

13:00 Velkommen, berekraftsfylket Ole Helge Haugen, MRfylke
13:10 KPI som omhandlar klima Øyvind Tanum, Trondheim kommune
13:30 Klimagassrekneskap for kommunane Tomas Seim, Miljødirketoratet
13:45 Klimagassbudsjett som styringsverktøy Astrid Landstad, Oslo kommune
14:05 Kort pause  
14:10 Klimagassrekneskap for eigen verksemd Kjetil Tore Fjalestad, Kristiansund kommune
14:30 Spørsmål, svar og diskusjon   

 

Presentasjonane frå samlinga ligg no i høgremargen.

Vil du sjå opptak av heile webinaret? Trykk på lenka under:

https://romsdalsnett-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/alf_reistad_romsdalregionrad_no/Documents/0%20ROMSDAL%20REGIONR%C3%85D/Klimanettverk/Klimanettverk%20Romsdal_Seminar%202Juni.mp4?csf=1&web=1&e=zdSBMz

Planen er å skreddarsy nettmøte også for kommunane på Sunnmøre og Nordmøre etter sommaren. Følg med i kurskalenderen vår.

For meir informasjon ta kontakt med Anne Melbø hjå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.