Tilbakemelding på nettsidene våre

Fann du ikkje det du leitte etter? Eller ønskjer du å gje oss ei tilbakemelding om kva du synest om nettsidene våre?

Du kan nytte skjemaet under til å gje oss di tilbakemelding. Du kan velje å vere annonym. Vi tek i mot både ris og ros.

Dette skjemaet er berre meint for spørsmål eller tilbakemeldingar knytt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine nettsider. Dersom du har andre spørsmål til Fylkesmannen, kan du kontakte oss på fmmrpostmottak@fylkesmannen.no, eller ringe oss på 71 25 84 00.

Skjemaet under kan ikke nyttast til spørsmål om saker under behandling hos Fylkesmannen eller andre hendvendelsar.

Namn

(valfritt)

Tilbakemelding/spørsmål

E-postadresse

(valfritt)
 

Kontaktpersonar