Informasjon om tilskotsordningane blir lagt ut her forløpande. 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
17. aug 17. aug Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg Barn og unge som søker opphald i Noreg
01. okt 01. okt Kunngjering av restmidlar – Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
Søknadsfrist Tittel
17. aug 17. aug Opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg
01. okt 01. okt Kunngjering av restmidlar – Tilskot til kommunalt rusarbeid