Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis meir


21.09.2020

UiA starter en ny omgang med MENTOR A

Universitetet i Agder starter en ny omgang med MENTOR A med oppstart 19. oktober og påmeldingsfrist 1. oktober. 

21.09.2020

Digital GSI-samling

Utdanning og Barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Agder gjennomførte 17 september en digital GSI-samling. Samlingen ble tatt opp og er mulig å se her.

21.09.2020

Hvilke korona-regler gjelder for barn i  barneskolen.

Lurer du på hvilke regler som gjelder for barn i bareneskolen? Sjekk ut regjeringen.no sin side med informasjon om barn og koronavirus.

18.09.2020

Bor du i årets nynorskkommune 2020?

Brukar din kommune god nynorsk i sin kommunikasjon med innbyggjarane? Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune 2020 og alle kan nominere kandidatar.

18.09.2020

Hvordan skal en snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep?

Det er viktig å snakke med barn om dette fordi altfor mange barn i Norge blir utsatt for seksuelle overgrep. Mange sier ikke fra før en voksen de stoler på stiller de riktige spørsmålene.    

18.09.2020

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Når skal barn holde seg hjemme fra barnehagen, og hvem kan du invitere i bursdag? Får du fleire omsorgsdagar om barnehagen blir stengt på grunn av koronautbrud? Og hvorfor er det mange barnehager som ikke serverer mat?

18.09.2020

Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen

Skolen må finne løsninger som sikrer at elever som ikke kan møte på skolen får opplæring hjemme. 

17.09.2020

Foreldrenes spørretime

Onsdag 16. september klokka 20 svarte Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet, Siri Helene Hauge fra Folkehelseinstituttet, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kulturminister Abid Q. Raja på spørsmål foreldre til barn i skole og barnehage har om korona. Se opptakk av pressekonfranen her.

15.09.2020

Til deg som er elev – dette er det nye du skal lære på skolen

Da foreldrene dine gikk på skolen, lærte de andre ting enn det du gjør. Samfunnet endrer seg, og det betyr at vi ikke kan lære akkurat det samme som før. Derfor har vi nå fått nye læreplaner i skolen. 

14.09.2020

GSI høsten 2020

Det er klart for høstens vakreste eventyr: GSI-innsamlingen! Det er ikke mye nytt i årets skjema for Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), men det er lagt til noen spørsmål om koronasituasjonen og skolebibliotek .

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel