Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor. Les mer her >
01.09.2020

Kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater i fysioterapi og kiropraktikk

Fylkesmannen i Agder ønsker kandidater i fysioterapi og kiropraktikk i kommunehelsetjenestene i Agder og Vestfold og Telemark velkommen til turnusseminar.

31.08.2020

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. september 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. september 2020 

24.08.2020

Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Kommunene kan søke om merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger som håndterer Covid-19.

11.08.2020

Et samfunn for fysisk aktive hverdager

Fysisk aktivitet for alle skal få en mer sentral plass i framtidig areal- og samfunnsplanlegging. Dette er hovudbudskapet i Regjeringens nye «Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029».

19.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

NAV kontoret kan søke om midlertidig tilskudd for å håndtere økt behov for sosial tjenester og tiltak i kommunene etter lov om sosiale tjenester som følge av konsekvenser av utbrudd av Covid-19

15.07.2020

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter

Koronapandemien har rammet mange av våre eldre hardt. På bakgrunn av dette er det nå etablert to tilskuddsordninger som en engangsbevilgning med over 21 millioner til Agder fylke.

07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     

01.07.2020

Folk blir syke av økonomiske bekymringer

Fastlegene kan tidlig oppdage økonomiske problemer og henvise til økonomisk rådgivningstjeneste. Forutsetningen er at de spør pasienten og at de henviser til kommunen som har en plikt til å ha en vederlagsfri økonomisk rådgivningstjeneste tilgjengelig.

01.07.2020

Økonomisk råd og veiledningstjenesten ved NAV kontorene i Agder er styrket

Fylkesmannen  har i samarbeid med NAV iverksatt tiltak for å styrke kapasitet og kompetansen på økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning ved NAV kontorene på Agder.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel