Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av dette arbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


11.11.2019

Fagkonferanse tjenester til utviklingshemmede

Fylkesmannen gjennomførte fagkonferanse for ansatte som yter tjenester til utviklingshemmede 31. oktober til 1. november

29.10.2019

Riktigere antibiotokabruk for sykehjem i kommunene ( RASK)

Over hundre sykehjemsleger, sykepleiere og farmasøyter fra 28 av våre 30 kommuner var samlet på Scandic Sørlandet den 23.10. til den første av to samlinger med RASK (riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene).

24.10.2019

Ledige verv i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Aust- og Vest- Agder

Ledig verv som leder av Kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand, oppnevningsperiode 01.01.2020 -31.12.2023. Ledig verv som leder av Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk avdeling (DPS) i Vest-Agder, oppnevningsperiode 01.01.2020 -31.12.2023. (2. gangs utlysning): Ledig verv som vara for leder i Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk avdeling (DPS) i Aust-Agder, oppnevningsperiode , fra så snart som mulig – oppnevningsperiode; fire år.

21.10.2019

Høstmøte for helse- og omsorg gjennomført

Fylkesmannen arrangerte høstmøte for ansatte i kommunale helse og omsorgstjenester 10. og 11. oktober.

11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.

11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.

27.09.2019

Fylkeshelseundersøkelsen i Agder 2019 er straks i gang!

I disse dager sender fylkeskommunene på Agder ut mer enn 60 000 invitasjoner til å delta og svare på spørsmål om egen opplevelse av helse og andre folkehelserelaterte spørsmål.

27.09.2019

Tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som flyttes grunnet plassmangel

Fylkesmennene gjennomfører i 2019 og 2020 landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter som grunnet plassmangel ved sykehuset flyttes til annen sengepost enn den som har fagspesifikk sykepleiekompetanse på pasientens aktuelle helseproblem.

18.09.2019

Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse

Tema for årets fag- og erfaringskonferanse er "Sårbare overganger" og vi vil rette fokus mot utfordrende overganger i og mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg.

16.09.2019

Ung- data konferansen Ung i Agder 2019

Tema for konferansen blir presentasjon av hovedfunnene fra Ungdata- undersøkelsen i Agder

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel