Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


13.02.2020

Kjentmann - kursrekke om rusforebygging i skolen

Kjentmann har som mål å samle og øke kompetansen innen rusforebygging og tidlig intervensjon for ansatte i ungdomsskole og videregående skole

07.02.2020

Konferanse - Kapittel 9 om tvang og makt

Fylkesmannen arrangerer konferanse: Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om tvang og makt

03.02.2020

Orientering om Coronaviruset

Fylkesmannen anbefaler at informasjon til publikum gis på kommunens nettsider og på informasjonsskjermer, for eksempel på kommunehus/rådhus, legevakter/fastleger og skolenes informasjonsskjermer der dette er mulig.

30.01.2020

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kommunene i Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.20.

30.01.2020

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kommunene i Agder kan søke og rapportere om tilskudd - søknad skal sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - søknadsfrist 01.03.20.

27.01.2020

Kurs for veiledere av LIS1 - leger i kommunehelsetjenesten

FYLKESMANNENS KURS FOR VEILEDERE AV LIS1-LEGER I KOMMUNEHELSETJENESTEN 6.MARS 2020

22.01.2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.

22.01.2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet skal styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.

22.01.2020

Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehovbehov.

21.01.2020

Lederutdanning høsten 2020 – primærhelsetjenesten – nå både i Oslo og Stavanger!

Utdanning i helseledelse for ansatte i primærhelsetjenesten fortsetter med nytt tilbud høsten 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel