Webinar om kvalifiseringsprogrammet

Dato:
27. august 2020 10:00 - 14:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte i NAV lokalkontor som arbeider med kvalifiseringsprogrammet

Fylkesmannen inviterer ansatte i NAV lokalkontor til webinar om kvalifiseringsprogrammet.

Fylkesmannen har i 2019 og 2020 gjennomført tilsyn med tildeling av kvalifiseringsprogram ved flere NAV kontor i fylket.

I første del av webinaret vil vi gjennomgå de viktigste funnene fra tilsynene og tydeliggjøre hvilke krav som stilles for at NAV kontorene skal ha en lovlig praksis på området.

I andre del av webinaret åpner vi opp for å drøfte ulike problemstillinger knyttet til iverksetting og gjennomføring av kvalifiseringsprogram. Ved påmelding vil du få oppgitt en epostadresse hvor du kan sende inn forslag til tema og problemstillinger som ønskes belyst.

Program:

kl. 10:00 - 11:00 Presentasjon av funn fra gjennomførte tilsyn og gjennomgang av myndighetskrav v/Knut Rune Kleven og Bjørn Vidar Gundersen

kl. 11:00 - 12:00 Pause/lunsj

Kl. 12:00 - 13:30 Drøfting og dialog rundt innsendte problemstillinger

Webinaret gjennomføres på Teams.

Webinar kvalifiseringsprogrammet

Dato:
27. august 2020 10:00 - 14:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte i NAV lokalkontor som arbeider med kvalifiseringsprogrammet