Fylkesmann Stein A. Ytterdahl

Stein A. Ytterdahl
Stein A. Ytterdahl

Stein A. Ytterdahl tiltrådte som fylkesmann for det nye, felles fylkesmannsembetet for begge Agder-fylkene, 1. januar 2016.  

Ytterdahl er fra Farsund, der han fremdeles har sin bolig og familien.

Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, Institutt for Teknisk Elektrokjemi (1975), med tilleggsutdannelse i pedagogikk, samt lederprogram fra The International Forum, ved The Wharton School. Han har også diverse lederutviklingsprogrammer i Norsk Hydro, Elkem, Statoil og Outokumpu/Boliden.

Gjennom en 30-årsperiode har Ytterdahl innehatt lederjobber for  en rekke av våre store, nasjonale hjørnesteinsbedrifter:
Norsk Hydro – først ved forskningssenteret i Porsgrun, deretter som driftsleder ved Hydro Karmøy. For ELKEM har han først vært sekssjonssjef ved Lista Aluminiumsverk, deretter administrerende direktør ved Sauda Smelteverk. For Statoil først som personaldirektør i konsernet, deretter direktør ved Statoil Tjellbergodden. For Bredero Price Norway i Farsund (leverandør til bl.a Statoil) som administrerende direktør. For Handelshøyskolen BI var han direktør for høyere utdanning i en to-årsperiode før ferden gikk tilbake til industrien. For Boliden Odda (tidligere Norzink) som administrerende direktør.

I 2007 kastet han seg inn i ordførerkampen i hjembyen og ble direktevalgt som ordfører, der han representerte Arbeiderpartiet. 

Etter 4 år i ordførerstolen gikk ferden til Trondheim, som rådmann – en stilling han har hatt frem til han ble utnevnt som fylkesmann for Aust- og Vest-Agder i statsråd våren 2015.

Sidegjøremål:

Medlem av regjeringsoppnevnt ekspertutvalg «Ny kommunelov», fra 2013 – dd

Styremedlem Distriktssenteret, kompetansesenter for distriktsutvikling, fra 2014 – dd