Kontakt oss

Telefon: 37 01 75 00

E-post: fmagpost@fylkesmannen.no

Åpningstid: kl. 08.00–15.30 (til kl. 15.00 ved sommertid, 15. mai–15. september)

Besøksadresser:
Fylkeshuset, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Organisasjonsnummer: 974 762 994

Fakturaadresse: 

Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 762 994.
Her finner dere informasjon om bruk av elektronisk faktura EHF:

https://dfo.no/efb  

Papirfaktura godtas i unntakstilfeller. Adressen er da:
Fylkesmannen i Agder, Fakturamottak DFØ,
Postboks 4746, 7468 Trondheim
Ref.: 2330 + bestillers initialer 

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å sende dokument til oss i papirform. Du kan trygt sende alle typer henvendelser via Melding til Fylkesmannen