Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn på helse-, sosial- og barnevernsområdet vert publiserte på Helsetilsynet.no.

Rapportar frå Fylkesmannen i Vestland sine tilsyn med verksemder med løyve på miljøområdet vert publiserte på NorskeUtslipp.no.

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
mai 2019
16. mai - 02. des 20 - 49 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Aurland kommune og kommunens forsvarlege system med PPT Aurland og Sogndal
juni 2019
11. jun - 21. nov 24 - 47 Fylkesmannen v/ Andreas Bratshaug Stenersen Tilsyn med Lindås kommune -kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan Dokumenttilsyn
juli 2019
03. jul - 25. nov 27 - 48 Fylkesmannen v/Berit Inger Rygg Tilsyn med Eid kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Dokumenttilsyn
05. jul - 25. nov 27 - 48 Fylkesmannen v/Berit Inger Rygg Tilsyn med Selje kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne Selje
september 2019
02. sep - 20. nov 36 - 47 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø Fridalen skule
02. sep - 20. nov 36 - 47 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø Slettebakken skule
oktober 2019
29. okt - 15. des 44 - 50 Fylkesmannen v/Hanne Melander Tilsyn med Gaular kommune – spesialundervisning i grunnskuleopplæringa Gaular
november 2019
27. nov 48 Fylkesmannen v/Mari Severinsen Tilsyn med Luster kommune - kommunal beredskapsplikt Luster kommune
Dato Arrangement
mai 2019
16. mai - 02. des Tilsyn med Aurland kommune og kommunens forsvarlege system med PPT
juni 2019
11. jun - 21. nov Tilsyn med Lindås kommune -kommunen si forvaltning av introduksjonslova - krav om individuell plan
juli 2019
03. jul - 25. nov Tilsyn med Eid kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
05. jul - 25. nov Tilsyn med Selje kommune - barnehagelova § 19 g om barn med nedsett funksjonsevne
september 2019
02. sep - 20. nov Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø
02. sep - 20. nov Tilsyn med Bergen kommune - elevane sitt skulemiljø
oktober 2019
29. okt - 15. des Tilsyn med Gaular kommune – spesialundervisning i grunnskuleopplæringa
november 2019
27. nov Tilsyn med Luster kommune - kommunal beredskapsplikt