02.12.2019

Tillatelse til utslipp i forbindelse med anleggsarbeider i Drammen

Bane NOR har fått tillatelse til utslipp i forbindelse med forberedende arbeider  knyttet til InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 7. januar 2020. 

30.11.2019

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2019/2020

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. desember 2019 til 31. mai 2020 eller til kvoten er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i våre områder (Akershus utenfor ulvesonen og Buskerud).

25.11.2019

Tillatelse til behandling av oljeholdig sandfangslam til Lindum AS, Drammen

Vi har gitt Lindum AS tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av 7000 tonn mer oljeholdig sandfangslam i 2019 på Lindum i Drammen enn de tidligere har hatt tillatelse til. Vi har samtidig foretatt noen endringer i tillatelsen. Vedtaket kan påklages innen 20. desember 2019.

20.11.2019

Barnekonvensjonen - 30 år!

Den 20. november er det et hyggelig jubileum! Det er 30 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling. Fylkesmannen jobber aktivt for at barnekonvensjonen skal inn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn.

19.11.2019

Forventninger til kommunal arealplanlegging

For å sikre at kommunene har god kjennskap til føringene for arealplanlegging, har vi laget en oversikt over forventninger og føringer innen Fylkesmannens ansvarsområder.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier