20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
02.07.2020

Avslag på søknad om dumping av snø til Drammensfjorden

Vi har behandlet søknad fra Drammen havn hvor de søker om tillatelse etter forurensningsloven til å dumpe snø til Drammensfjorden ved Holmen i Drammen. Vi har avslått søknaden på grunnlag av risikoen for spredning av forurensning og negative effekter på miljøet.

01.07.2020

Barnehager i Oslo og Viken tilbys kompetanseutvikling i arbeidet med et inkluderende barnehagemiljø

Vi har inngått et samarbeid med Høgskolen i Innlandet og kan tilby våre barnehager kompetanseutvikling som styrker deres arbeid med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing.

01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.

29.06.2020

Marka i én region

Med Jevnaker og Lunner inn i Viken har vi nå hele skogområdet definert som Marka innenfor Oslo og Viken-regionen.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier