Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


27.04.2020

Webinar - lov om sosiale tjenester

Husbanken og Fylkesmannen i samarbeid om barna først

22.04.2020

Barnehager med redusert åpningstid og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har presisert hva som gjelder for barnehager med redusert åpningstid og deres tilbud om oppholdstid i barnehagen til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

16.04.2020

Smittevernveileder for barnehager

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen utarbeidet en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager. Veilederen er gyldig fra 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

24.03.2020

Til deg som bor på barneverninstitusjon

Hvordan komme i kontakt med Fylkesmannen?

15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

13.01.2020

Dialog med kommuner og bydeler om barnekonvensjonen

Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbyr hvert år Sjumilstegdialog til noen kommuner. 

20.11.2019

Barnekonvensjonen - 30 år!

Den 20. november er det et hyggelig jubileum! Det er 30 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling. Fylkesmannen jobber aktivt for at barnekonvensjonen skal inn i alle handlinger og avgjørelser som berører barn.

18.11.2019

Nettverk for barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

Ny utlysning om etablering av nettverk.    

18.11.2019

Barn som pårørende - nytt e-læringsprogram og invitasjon til konferanse

E-læringsprogrammet skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse på oppfølging av barn som pårørende. Barn som pårørende-konferansen avholdes i Oslo 17. mars 2020

Flere nyheter Få nyhetsvarsel