Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


18.11.2019

Etablering av nettverk for barnehager

Fylkesmannen i Oslo og Viken vil legge til rette for etablering av nettverk for barnehager med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter. Vi ønsker kontakt med barnehager som ønsker å delta.  

18.11.2019

Barn som pårørende - nytt e-læringsprogram og invitasjon til konferanse

E-læringsprogrammet skal gi ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kompetanse på oppfølging av barn som pårørende. Barn som pårørende-konferansen avholdes i Oslo 17. mars 2020

08.11.2019

Tett på!

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

05.11.2019

Dialog med kommunene skal sikre bedre tjenester til barn og unge i en sårbar situasjon

- Vi skal gi kommunene bedre forståelse av det viktige 0-24 samarbeidet, som går ut på å få til bedre samhandling mellom etater og fagpersoner som arbeider med utsatte barn og unge i kommunene, sier Une Borg Kjølseth fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

24.10.2019

Tilskudd til barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehager i Oslo og Viken med samiske barn og/eller barn av nasjonale minoriteter, kan søke om midler til barnehagebasert kompetanseutvikling.

21.10.2019

Tilskudd - systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av utsatte barn  

06.09.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Vi har fortsatt midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.

27.08.2019

Tilsyn med barneverntjenesten og Nav-kontoret i Halden kommune

Tilsynet gjelder ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning.

21.08.2019

Tilsyn med barneverntjenesten og NAV-kontoret

Tilsynet gjelder ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning.

27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel