Har du innspill? Vi legger ut saker til offentlig ettersyn for at de skal være godt nok opplyst før vi fatter beslutninger.

Informasjon om hvordan du sender inn ditt synspunkt oppgis i den enkelte høring. Ønsker du tilgang til å lese andres innspill, bruker du elektronisk postjournal.

Frist Uke Høring
juli 2020
16. jul 29 Søknad om tillatelse til mudring ved Søndre Akershuskaia / Vippetangkaia i Oslo
17. jul 29 Kunngjøring av revidert tillatelse etter forurensningsloven til ØRAS IKS, Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker kommune
20. jul 30 Tiltaksplaner for forurenset grunn - Fornebubanen
27. jul 31 Høring av forslag om vern av skog
31. jul 31 Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss, Jong - Krokskogen
31. jul 31 Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i Drammen
31. jul 31 Søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva
august 2020
01. aug 31 Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for mellomlagring av masser – Mr Pukk AS – Micheletveien 61 i Oslo
01. aug 31 Søknad om endring av tillatelse – Verkseier Furulunds vei 23 i Oslo kommune
03. aug 32 Høring av utkast til forvaltningsplan for Nordbytjern landskapsvernområde
Frist Høring
juli 2020
16. jul Søknad om tillatelse til mudring ved Søndre Akershuskaia / Vippetangkaia i Oslo
17. jul Kunngjøring av revidert tillatelse etter forurensningsloven til ØRAS IKS, Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker kommune
20. jul Tiltaksplaner for forurenset grunn - Fornebubanen
27. jul Høring av forslag om vern av skog
31. jul Søknad om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeider - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Hønefoss, Jong - Krokskogen
31. jul Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid i Drammen
31. jul Søknad om tillatelse til arbeider i Drammenselva
august 2020
01. aug Søknad om tillatelse til etablering av anlegg for mellomlagring av masser – Mr Pukk AS – Micheletveien 61 i Oslo
01. aug Søknad om endring av tillatelse – Verkseier Furulunds vei 23 i Oslo kommune
03. aug Høring av utkast til forvaltningsplan for Nordbytjern landskapsvernområde