BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20181028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20190331T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191115T000000 DTSTAMP:20200715T013647Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191115T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Øst fold UID:240e0cad-feea-4587-8dc9-249af54cf3e4 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Forskrift om regionale miljø \;krav i jordbruket i Akershus og \;Ø\;stfold er nå\; lagt ut på\; hø\;ring. Hø\;ringsfristen er 15. november 2019 .

Frist: 15.11.2019 00:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/horinger/20 19/11/horing-ny-forskrift-om-regionale-miljokrav-i-jordbruket-i-akershus- og-ostfold/
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Ny forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Øst fold TRIGGER:-P121DT13H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR