Fylkesmannens kalender

Dette gjør fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i ukene framover:

Uke 46 | 11. - 15. november 2019

  • 11. november: Ledermøte på Skype
  • 12. november: Felles etatsstyringsmøte, Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo
  • 13. november: Plan- og byggesakskonferansen 2019 i Tromsø
  • 14. november: Kontordag i Tromsø
  • 15. november: Kontordag i Vadsø

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

Elisabeth Vik Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark.

Aspaker startet i jobben som fylkesmann for embetet i Troms 30. oktober 2017, og har siden 1. januar 2019 ledet det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark.

Aspaker er født i Harstad og er utdannet lærer. Hun har vært politiker for Høyre i mange år, ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solberg sin regjering i 2013 og var en periode også europaminister.