Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2015

Dato:
8. april 2015 09:00 - 15:30
Sted:
Honne hotell og konferansesenter (www.honne.no)
Arrangør:
Kontaktutvalget for skogbruk i Oppland og Kontaktforum for skogbruk i Hedmark
Målgruppe:
Skogbruksfunksjonærer (privat og offentlig), skogsentreprenører, skogbrukslærere og skogstudenter

Vi ønsker velkommen til vårens viktigste konferanse og felles møteplass for skogbruket i Hedmark og Oppland, denne gang på skogbrukets fine møteplass på Honne, Biri.

Vårsamlings 2014 åpnes av Sigbjørn Johnsen. Hele 160 deltakere fra skogbruket i Oppland og Hedmark deltok.
Vårsamlinga 2014 med 160 deltakere fra skogbruket i Oppland og Hedmark.

Vårsamlingen er en kickoff før skogkultursesongen, og har samlet mellom 150 og 200 skogbrukere fra Hedmark og Oppland. I år vil vi særlig ta for seg temaene:

  • Skogkultur med vekt på ungskogpleie
  • Investeringer og skogfond
  • Skogsveger, organisering og bygging
  • Skogbrukets betydning for bioøkonomien

Se vedlagte invitasjon med program.

Arrangementet er dekket av fylkesinntrukne rentemidler.

106 påmeldte pr 1.4 kl. 12.

Påmelding innen 1. april kl. 12:00 (ev. etteranmelding, send e-post til fmhetkr@fylkesmannen.no).

EVALUERING AV VÅRSAMLINGA 2015:
Vi trenger din tilbakemelding for å videreutvikle vårsamlinga. Evalueringen tar kun et par-tre minutter uten kommentarer. Besvarelsen er anonym.