Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


02.07.2020

Apostille – redusert bemanning i Skien i vekene 29, 30 og 31

På grunn av ferieavviklinga kan det ikkje skrivast ut apostiller på dagen ved vår avdeling i Skien desse vekene.