Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


30.10.2019

Fagsamling for Nav-kontorene

Vi inviterer til fagsamling i Porsgrunn med tema forvaltningskompetanse og barnekonvensjonen. 

29.10.2019

Altinn - avsenders og mottakers ansvar

Fylkesmannen er gjennom flere bekymringsmeldinger blitt kjent med at kommunikasjon via Altinn fra barneverntjenester til fastleger har resultert i at opplysninger er feilsendt, eller på annen måte blitt gjort tilgjengelig for andre enn rette mottaker. Vi  gjør derfor oppmerksom på avsenders og mottakers ansvar ved elektronisk forsendelse av helseopplysninger via Altinn.

28.10.2019

Mange deltakere på årets høstkonferanse i Vrådal

Kvalitet, kompetanse og kapasitet - og hvordan planlegge og prioritere ressurser og innsats i kommunene? Dette var tema da Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen arrangerte to-dagers konferanse i Vrådal 22. – 23. oktober. Med nærmere 170 deltakere, kan det tyde på at konferansen hadde tema som traff. 

15.10.2019

Fortsatt lang saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden  i helse- og omsorgsavdelingen er fortsatt lang. Særlig i tilsynssaker. 

11.10.2019

Uforsvarlig drift ved Tønsberg legevakt

Tønsbergregionen legevakt har ikke hatt tilstrekkelig fagkompetanse våren 2019. Legevakten har brukt medisinerstudenter med lisens til å gå selvstendige legevakter. Dette er i strid med lovverk og forskrift og dermed brudd på kravene til forsvarlighet i helsetjenesten, skriver Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i en tilsynsrapport.

27.09.2019

Erfaringskonferanse - Hvordan sikre gode og trygge tjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser?

Helsetilsynet og de regionale helseforetakene arrangerer konferansen  den 25. november 2019 kl 10.00 - 15.30 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Meld deg på senest 1. oktober.

19.09.2019

Invitasjon til dialogmøter - Leve hele livet

Vi inviterer til dialogmøter med alle kommunene, der formålet er dialog om kvalitetsreformen Leve hele livet, og at kommunene kommer videre med å identifisere sine satsningsområder og vurdere aktuelle tiltak.

19.09.2019

Yrkessjåførar med syn på eitt auge

Yrkessjåførar med syn på eitt auge kan framleis få unntak frå helsekrava for førarkort for lastebil og buss.

22.08.2019

Alle kommunene deltok på åpningskonferansen for Leve hele livet

20. august møttes 150 representanter fra alle kommunene i Vestfold og Telemark på Ælvespeilet i Porsgrunn til åpningskonferanse for Leve hele livet. 

29.07.2019

Ny plikt for kommuner til å melde alvorlige skader eller dødsfall etter varselordningen

Fra 1. juli må også virksomheter i kommunene som yter helse- og omsorgstjenester, varsle til Helsetilsynet når det oppstår dødsfall eller alvorlig skade på pasient. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel