Fagsamling for Nav-kontorene

Dato:
27. november 2019 10:00 - 29. november 2019 15:00
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen
Målgruppe:
Veiledere/teamledere i Nav som arbeider med sosialtjenesteloven
Påmeldingsfrist:
10.11.2019 23:00:00

Vi inviterer til fagsamling i Porsgrunn med tema forvaltningskompetanse og barnekonvensjonen. 

Programmet er likt begge kursdager. 

Tina Billbo fra Høgskolen i Innlandet vil forelese om kravene til enkeltvedtak i forvaltningsloven, med et spesielt fokus på begrunnelse av vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19.

Utredning av barns behov er en viktig del av saksbehandlingen. For å belyse barneperspektivet i saksbehandlingen har vi invitert en representant fra oppvekstavdelingen hos Fylkesmannen til å presentere noen av bestemmelsene i barnekonvensjonen. 

Programmet er likt begge dager, slik at flest mulige fra Nav-kontorene skal ha anledning til å delta. Deltakere som har behov for overnatting kan ta kontakt med Fylkesmannen ved Karin Sørensen.

Gratis deltakelse, Fylkesmannen dekker lunsj. 

Påmeldingsfrist er satt til 10. november 2019.

Påmelding fagsamling barnekonvensjonen

Velg dato for deltakelse:
Legg til i egen kalender
Dato:
27. november 2019 10:00 - 29. november 2019 15:00
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen
Målgruppe:
Veiledere/teamledere i Nav som arbeider med sosialtjenesteloven
Påmeldingsfrist:
10.11.2019 23:00:00

Kontaktpersoner