Fagsamling for Nav-kontorene

Dato:
27. november 2019 10:00 - 29. november 2019 15:00
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen
Målgruppe:
Veiledere/teamledere i Nav som arbeider med sosialtjenesteloven
Påmeldingsfrist:
10.11.2019 23:00:00

Vi inviterer til fagsamling i Porsgrunn med tema forvaltningskompetanse og barnekonvensjonen. 

Programmet er likt begge kursdager. 

Tina Billbo fra Høgskolen i Innlandet vil forelese om kravene til enkeltvedtak i forvaltningsloven, med et spesielt fokus på begrunnelse av vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19.

Utredning av barns behov er en viktig del av saksbehandlingen. For å belyse barneperspektivet i saksbehandlingen har vi invitert en representant fra oppvekstavdelingen hos Fylkesmannen til å presentere noen av bestemmelsene i barnekonvensjonen. 

Programmet er likt begge dager, slik at flest mulige fra Nav-kontorene skal ha anledning til å delta. Deltakere som har behov for overnatting kan ta kontakt med Fylkesmannen ved Karin Sørensen.

Gratis deltakelse, Fylkesmannen dekker lunsj. 

Påmeldingsfrist er satt til 10. november 2019.

Dato:
27. november 2019 10:00 - 29. november 2019 15:00
Sted:
Comfort Hotel Porsgrunn
Arrangør:
Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen
Målgruppe:
Veiledere/teamledere i Nav som arbeider med sosialtjenesteloven
Påmeldingsfrist:
10.11.2019 23:00:00

Kontaktpersoner