Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


18.11.2019

Forvaltningsplan for Mølen er ferdig

Mølen er et populært friluftsområde samtidig som det er et unikt område for fugl. Etter lang og omfattende prosess har Fylkesmannen vedtatt en forvaltningsplan for Mølen fuglefredningsområde. Den beskriver blant annet hvilke aktiviteter området kan brukes til uten at naturen skades.

13.11.2019

I vinter fortsetter skjøtselen i Larvik bøkeskog

Trærne feller løv i vakre farger og alt går litt saktere i bøkeskogen nå når det blir kaldere. Da er det også tid for å skjøtte skogen. Dette arbeidet har akkurat startet.

08.11.2019

Håndtering av overskuddssnø

Snø som dumpes i vann eller deponeres på land kan være et forurensningsproblem, og aktuelle aktører har plikt til å undersøke dette og påse at overskuddsnøen håndteres forsvarlig.

08.11.2019

Høring- Revidert tillatelse- Rønneberg industriområde-Holmestrand kommune

Hof Miljøservice AS søker om revidert tillatelse til mellomlagring av farlig avfall på sitt anlegg på Rønneberg industriområde i Holmestrand kommune.

04.11.2019

Sier ja til ny vei og bruer til Langøy

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark mener at ny vei og bruer fra fastlandet til Langøy i Kragerø allerede er godkjent i gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen vil derfor ikke ha innsigelser til veien og bruene, men peker på behovet for å ivareta hensynet til naturmangfoldet i videre planlegging.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel