Organisasjon og leiing

Fylkesmannen i Vestland har seks avdelingar, i tillegg til embetsleiing og stab: organisasjon og strategi, landbruk, kommunal, miljø, utdanning og verjemål, og helse, sosial og barnevern. 

Dette er leiargruppa:

Fylkesmann Lars Sponheim

Assisterande fylkesmann Gunnar O. Hæreid

Fylkeslege Helga Arianson

Utdanning- og verjemålsdirektør Anne Hjermann

Kommunaldirektør Nils Erling Yndesdal

Landbruksdirektør Christian Rekkedal

Miljødirektør Kjell Kvingedal

Organisasjons- og strategidirektør Benedikte Aa