Fylkesmannen planlegger samling om fagfornyelsen

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet planlegger Fylkesmannen i Agder en dagssamling om fagfornyelsen 27. november på hotell Caledonien i Kristiansand.

Målgruppen for samlingen vil blant annet være skoleeiere, skoleledere, ledere av PPT og UiA. 

Her er foreløpig program for dagen (med forbehold om endringer):

09:00 – 09:30 Kaffe og rundstykker

09:30 – 11:00 UDIR presentasjon om fagfornyelsen - gruppearbeid etterpå

11:00 – 11:20 Pause

11:20 – 12:00 Praksiseksempel  fra Kristiansand

                        Praksiseksempel fra UIA

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:00 Læringsmiljøsenteret

14:00 – 14:20 Pause

14:20 – 15:00 UDIR om kompetansepakker i fagfornyelsen

Påmelding kommer snart. Husk å sette av datoen hvis du er i målgruppa.

Kontaktpersoner