Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
31. mai 31. mai Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager Oslo kommune og kommuner i Viken
31. mai 31. mai Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist Oslo kommune og kommuner i Viken
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler i Oslo, kommuner i Viken, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
Søknadsfrist Tittel
31. mai 31. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever
31. mai 31. mai Skjønnsmidler til små private eller ideelle barnehager
31. mai 31. mai Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020- endret søknadsfrist
30. nov 30. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager