Høring – Hjuksebø Næringspark AS – Tillatelse til midlertidig lagring av farlig avfall


Høringsfrist 15. november 2019 00:00

Hjuksebø Næringspark AS søker om tillatelse til mellomlagring av farlig avfall på sitt anlegg på Hjuksevelta i Sauherad kommune.

Søknaden gjelder en midlertidig tillatelse til å lagre brukt aluminiumoksid (alumina). Alumina er et biprodukt fra produksjonen av hydrogenperoksid, og klassifiseres som farlig avfall.

Det søkes om en midlertidig tillatelse som skal være gyldig i to år fra 26.08.2019. Det søkes om å kunne mellomlagre inntil 350 tonn alumina på Hjuksebø næringspark. Avfallet skal lagres innendørs på dett dekke.  

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 15. november 2019.