Leve heile livet

Reforma «Leve heile livet» skal bidra til at eldre kan meistre livet lenger og vere trygge på at dei får god hjelp når dei treng det. Kvalitetsreforma for dei eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reforma skal vere fleire gode leveår der eldre menneske har god helse lenger og i større grad meistrar eige liv.

Aldersvenlege samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblem og helsetilstand. Reforma er særleg retta mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorar må bidra for å skape aldersvenlege samfunn.

Fylkesmannen har ei sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. I 2019 skal fylkesmannen blant anna gi alle kommunar tilbod om dialogmøte og sørge for at alle kommunar blir inviterte til å delta i læringsnettverk. Fylkesmennene er ein del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sjukeheim og heimetenester er med.

Vis meir

I mai 2018 kom kvalitetsreforma “Leve hele livet” som har fokus på å skape eit meir aldersvenleg Norge. Tidlegare reformer har ofte handla om system. Leve heile livet handlar om menneske. Med denne kvalitetsreforma er målet å få ei meir gjennomgåande og lik helseteneste, uavhengig av kva kommune ein bur i.

Reforma har fem innsatsområde:

  1. Eit aldersvenleg Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltid
  4. Helsehjelp
  5. Samanheng og overgang i tenestene

18.11.2019

Rapport frå dialogmøta om Leve heile livet

Det blei arrangert 6 dialogmøte på ulike stader i Møre og Romsdal i perioden januar og februar i 2019. Arrangementsstadane var Ålesund, Ulstein, Stranda, Surnadal, Kristiansund og Molde.

03.10.2019

Nytt tilskudd til lokalt produksjonskjøkken

Opprettelsen av et tilskudd til lokalt produksjonskjøkken er en del av kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet (2019–2023). Målet er å styrke måltidsopplevelser og det ernæringsmessige tilbudet ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Kommunen kan søke om tilskuddet fra og med 1. oktober.

12.09.2019

Vinnar av Omsorgsprisen 2019

Omsorgsprisen 2019 blei delt ut på Fylkesmannens omsorgskonferanse 10.september til Smøla kommune for sitt arbeid med etablering av virtuell avdeling. Prisen blei delt ut av fylkesmann Rigmor Brøste.

02.07.2019

Omsorgskonferansen 2019 - Leve hele livet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til den årlege Omsorgskonferansen, den 10.-11. september på Scandic Parken hotell i Ålesund.


Kontaktpersonar

Dialogmøte med kommunane

I løpet av januar og februar 2019, gjennomførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal dialogmøte med alle kommunane i høve kvalitetsreforma for eldre.

Målgruppa: 
ordførarar, rådmenn, planansvarlege, kommunalsjefar, eldrerådsrepresentant, folkehelsekoordinator og frivilligsentralar.

16. jan. Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Giske, Sula
30. jan. Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Ørsta, Volda, Vanylven
31. jan. Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal
7. febr. Surnadal, Sunndal, Smøla, Aure, Halsa
8. febr. Kristiansund, Tingvoll, Gjemnes, Averøy
12. febr. Molde, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Rauma, Vestnes, Aukra