Her finn du ei oversikt over kurs, møte og konferansar som vert arrangerte av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
oktober 2019
15. okt 42 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) • NAV Møre og Romsdal • Husbanken Fagdag om barn og unge i lavinntekts familiar i Møre og Romsdal Scandic Alexandra, Molde
16. okt 42 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag om forsvarlege helsetenester 16. oktober 2019 Scandic Alexandra, Molde
22. okt - 23. okt 43 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kurs i offentlig helsearbeid Scandic Alexandra, Molde
30. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Oslo og Viken Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark Sandefjord, Vestfold
november 2019
01. nov 44 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljødirektoratet, Mattilsynet, Veterinærinstituttet Vi inviterer til markering på Åndalsnes Åndalsnes
05. nov - 06. nov 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Avfallsforum Møre og Romsdal Haustkonferansen 2019 Scandic Seilet hotell, Molde
06. nov 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kurs for faste Verjer Scandic Alexandra Molde
06. nov 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag om særlovene i landbruket Scandic Alexandra, Molde
12. nov - 13. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Kampen om sjøareala Scandic Parken, Ålesund
19. nov 47 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag om fagfornyinga Scandic Seilet, Molde
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
15. okt Fagdag om barn og unge i lavinntekts familiar i Møre og Romsdal
16. okt Fagdag om forsvarlege helsetenester 16. oktober 2019
22. okt - 23. okt Kurs i offentlig helsearbeid
30. okt - 31. okt Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark
01. nov Vi inviterer til markering på Åndalsnes
05. nov - 06. nov Haustkonferansen 2019
06. nov Kurs for faste Verjer
06. nov Fagdag om særlovene i landbruket
12. nov - 13. nov Kampen om sjøareala
19. nov Fagdag om fagfornyinga