Akkreditering til HM Dronning Sonja sitt besøk på Alnes fyr og opplevelsessenter

Presse som ønskjer å dekke Dronningen sitt besøk på Alnes, må søke om akkreditering innan onsdag 5. oktober kl. 14:00, ved å fylle ut skjemaet under.

Når det offentlege programmet er klart vil vi leggje ut dette på heimesidene våre www.fylkesmannen.no/mr.

Dei som vert akkrediterte vil få tilsendt detaljert presseprogram for dagane så snart dette vert klart.

Presse

Namn

Tittel

Mobil

E-post

Merknad

Kontaktpersonar