15.11.2019

Vedtak om tillatelse til mudring i Rørvikbukta og avslag på søknad om dumping i sjø ved Midtre Sletter

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Willy Rørvik om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Rørvikbukta (gbnr. 33/61) i Rygge kommune og dumping av masser i sjø ved Midtre Sletter i Råde kommune, og fattet 13.november 2019 vedtak i saken. Fylkesmannen gir begrenset tillatelse til omsøkt mudring på fastsatte vilkår. Fylkesmannen avslår samtidig søknad om tillatelse til dumping av forurensede masser. Vedtaket kan påklages innen 16. desember 2019.

11.11.2019

Vedtak i klagesak – riving Y-blokka i Oslo

Riving av Y-blokka er, slik fylkesmannen ser det, i samsvar med statlig arealplan, og vi har følgelig ikke hjemmel til å ta klagene til følge.

07.11.2019

Tillatelse til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika

Vi har gitt Oslo S Utvikling AS tillatelse etter forurensningsloven til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika i Oslo kommune. Vedtaket kan påklages innen 8. desember 2019.

07.11.2019

Klimasats-workshop

26. november arrangerer Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oslo og Viken seminar om støtteordningen "Klimasats" for å motivere til gode søknader.

06.11.2019

Vi har invitert til statsborgerseremoni søndag 17. november i Oslo Konserthus

Nye norske statsborgere fra Oslo og kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud er invitert til seremoni fra kl. 1400 til ca. kl. 1630.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium