Klimasats-workshop

Dato:
26. november 2019 09:30 - 14:30
Stad:
Hotel Bristol, Oslo
Arrangør:
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak

26. november arrangerer Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oslo og Viken seminar om støtteordningen "Klimasats" for å motivere til gode søknader.

Neste runde av tilskuddsordningen "Klimasats" er i gang og søknadsfristen er 15. februar 2020. Klimasats er en mulighet for å få støtte til klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner i 2020. Regjeringen har foreslått å sette av 181,8 millioner kroner til ordningen i statsbudsjettet for 2020. 

Pengene skal gå til tiltak som reduserer klimagassutslipp på kort eller lang sikt. Det gis også tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Søknaden må være politisk forankret i kommunen.

Tilskuddsordningen gjelder fem ulike områder:

  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
  • Investering i klimavennlige transporttiltak.
  • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
  • Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp – hjelp til å komme fra ord til handling.
  • Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Les mer om Klimasats på miljøkommune.no.

Hvem kan delta?

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold

Det er viktig at alle som kommer har forberedt seg. Du vil ha nytte av å ha satt deg inn hva som står om ordningene, og tenkt igjennom mulige prosjekter og tiltak.

Påmelding

Meld deg på innen 11. november kl 12.

Program

 Tid

Aktivitet

9:30-9:45

Velkommen v/Fylkesmannen i Oslo og Viken

9:45-10:00

Om klimasats: utlysning og gjennomføring av prosjekter v/Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet

10:00-10:20

Klimakommunikasjon og klimapsykologi v/Sigrid Hohle, Endrava

10:20-10:40

Pause

10:40-11:00

Klimavennlig bygg og klimapris v/Hallvard Benum, Kongsberg kommune

11:00-11:20

Hvordan jobber vi med Klimasatsprosjekter i Oslo kommune v/Petter Christiansen

11:20-11.30

Intro til gruppearbeid

11:30-12:30

Lunsj

12:30-14:30

Gruppearbeid/verdenskafé: Pitch en idé

Dato:
26. november 2019 09:30 - 14:30
Stad:
Hotel Bristol, Oslo
Arrangør:
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ansatte i kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak

Kontaktpersonar