Presserom

Fylkesmannen i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i kommunikasjonen med media. Kommunikasjonsrådgivar arbeider tett med fylkesmann og alle fagavdelingane. Vi hjelper journalistar til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. Vi legg til rette for pressa under større møter og arrangement, som kongelege besøk og statsbesøk.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Her vil vil du finne pressemeldingar som Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender ut.

For daglege nyhende, artiklar, prinsipielle vedtak og tilsynsrapportar, anbefaler vi  temasidene våre. Her finn du informasjon om kontaktpersonar og lenker til relevante dokument og artiklar. Ta gjerne kontakt med oss. 

29.05.2019

Oversending av innbyggarinitiativ


29.05.2019

Fylkesmannen si tilråding oversendt KMD


29.05.2019

Berit Brendskag Lied er tilsett som ass. fylkesmann i Møre og Romsdal, vikariat

Brendskag Lied har fått to års vikariatet som ass. fylkesmann. Ho kjem frå stillinga som regionvegsjef i Statens vegvesen region midt.

24.04.2019

Resultat frå innbyggarhøyringa i Rauma kommune


08.02.2019

Rigmor Brøste ny fylkesmann i Møre og Romsdal

Rigmor Brøste ble i statsråd i dag konstituert som fylkesmann i Møre og Romsdal.

14.12.2018

Pressemelding

Private barnehagar har brukt tilskot i strid med lova

26.10.2018

Utnemd til første kvinnelege fylkesmann i Møre og Romsdal

Else-May Botten er i statsråd i dag 26. oktober 2018, utnemnd til fylkesmann i Møre og Romsdal. Ho vil tiltre stillinga i 2021. Else-May Botten er 45 år gamal og har vore stortingsrepresentant sidan 2009.

12.09.2018

Vinnar av Omsorgsprisen 2018

Omsorgsprisen 2018 vart i ettermiddag delt ut til prosjektet Palliativ Plan i Møre og Romsdal. Dette er eit prosjekt der alle kommunane i Møre og Romsdal deltek. Prisen blei delt ut av fylkesmann Lodve Solholm.

26.04.2018

Fylkesmannen ber kommunane sette forsøpling på dagsorden

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender i dag ut eit brev til ordførarane og rådmennene i Møre og Romsdal, med ei oppmoding om  å setje forsøpling på dagsorden.

17.04.2018

God deltaking på informasjonsmøte om kva det vil seie å bli verje


Fleire nyhende