Presserom

Fylkesmannen i Møre og Romsdal legg vekt på å vere open, tydeleg og tilgjengeleg i kommunikasjonen med media. Kommunikasjonsrådgivar arbeider tett med fylkesmann og alle fagavdelingane. Vi hjelper journalistar til å finne rett person å snakke med for bakgrunnsinformasjon, saksopplysningar og intervju. Vi legg til rette for pressa under større møter og arrangement, som kongelege besøk og statsbesøk.

Embetet følgjer prinsippa i Statens kommunikasjonspolitikk.

Her vil vil du finne pressemeldingar som Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender ut.

For daglege nyhende, artiklar, prinsipielle vedtak og tilsynsrapportar, anbefaler vi  temasidene våre. Her finn du informasjon om kontaktpersonar og lenker til relevante dokument og artiklar. Ta gjerne kontakt med oss. 

04.09.2019

To skolar er nominert

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nominert Eidsvåg b/u skole og Midsund Montessoriskule til Dronning Sonjas skolepris 2019.

27.06.2019

Stranda kommune meldt ut av ROBEK fire år før tida

Kommunen har gjort ein framifrå jobb med å omstille drifta og betale ned underskotet i rekordfart, heile fire år før opphavleg plan frå 2012.

21.06.2019

Ålesund kommune er ute av Robek

Fylkesmannen har i dag sendt brev til kommunal- og moderniseringsdepartementet om at Ålesund kommune skal meldast ut av Robek. Robek står for Register for betinga godkjenning og kontroll og er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse.

18.06.2019

Hei, alle skolar – blir 2019 det året vi hentar Dronning Sonjas skolepris til Møre og Romsdal? Blir det din skole?

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil nominere to skolar frå heile grunnopplæringa. Frist for å melde kandidatar til oss er 26. august 2019.

29.05.2019

Oversending av innbyggarinitiativ


29.05.2019

Fylkesmannen si tilråding oversendt KMD


29.05.2019

Berit Brendskag Lied er tilsett som ass. fylkesmann i Møre og Romsdal, vikariat

Brendskag Lied har fått to års vikariatet som ass. fylkesmann. Ho kjem frå stillinga som regionvegsjef i Statens vegvesen region midt.

24.04.2019

Resultat frå innbyggarhøyringa i Rauma kommune


08.02.2019

Rigmor Brøste ny fylkesmann i Møre og Romsdal

Rigmor Brøste ble i statsråd i dag konstituert som fylkesmann i Møre og Romsdal.

14.12.2018

Pressemelding

Private barnehagar har brukt tilskot i strid med lova

Flere nyheter