Ønsker innspill til forskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat


Høringsfrist 15. november 2019 23:59

Fylkesmannen skal lage forslag til ny verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. Alle kan komme med innspill til arbeidet innen 15. november.

Miljødirektoratat har gitt oss i oppdrag å utarbeide forslag til ny verneforskrift for Hornøya og Reinøya naturreservat. 

Send inn innspill

Vi ønsker innspill i forbindelse med at vi skal lage forslag til ny verneforskrift. Innspill sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø.

Det er også mulig å sende uttalelse til arbeidet på e-post til fmtfpost@fylkesmannen.no. Fristen er 15. november.

Høring kommer senere

Etter 15. november vurderer Fylkesmannen innspillene og utarbeider et høringsutkast som blir sendt ut på offentlig høring.