Barn og foreldre

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelada til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


26.08.2020

Bruk nettstedet Nora

Selv om vi har lover og regler i Norge som gjelder for alle, opplever ikke alle at de har frihet til å bestemme hvordan de vil leve livene sine. Noen blir kontrollert, overvåket og tvunget til ting de selv ikke vil.

07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     

05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

05.05.2020

Fylkesmannens Ungdomsråd om å være ung under korona-epidemien

29. april hadde fylkesmannen videomøte med ungdomsrådet på Teams. Ungdommen fra mange steder i Agder, fortalte hvordan de opplever Covid-19-situasjonen fra sitt ståsted. De fortalte om en ensom tilværelse for en del nå. De trodde at de som strever psykisk, strever enda mer nå. Og at motivasjonen for skolearbeid er dalende, særlig når de ikke vet hvor lenge det skal vare.

24.03.2020

Oppfølging av barn og ungdom med økt risiko for omsorgssvikt

Barnehagen og skolen må være ekstra oppmerksomme  på  hvilke barn og ungdom som kan være i en ekstra sårbar situasjon når barnehage og skole er stengt.

17.03.2020

Informasjon om Bufdir temaside om Koronaviruset

Fylkesmannen mottar mange spørsmål knyttet til barn, unge, foreldre, barnevern og koronoaviruset. For å kunne hjelpe dem som trenge det mest viser Fylkesmannen også til Bufdir sine temaside om Koronoaviruset.

01.11.2019

Fylkesmannen gratulerer Mandal kommune med utnevnelsen til Årets ungdomskommune!

Vi vil berømme kommunen for den innsats de har gjort med å involvere barn og unge i alle saker som angår dem.

25.10.2019

Barnekonvensjonen 30 år

20. november er det 30 år siden Barnekonvensjonen ble vedtatt i FNs Generalforsamling og dette skal feires med stor nasjonal bursdagsfest. Fylkesmannen oppfordrer alle skoler og barnehager i Agder til å feire dagen.

05.07.2019

Historien om Stina - hva har vi lært?

Fylkesmannen i Agder og Risør kommune inviterer til tverrfaglig konferanse om samhandling.

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel