Historikk

Til gavn og beste, for folk og miljø.

Fylkesmannen er Kongen og regjeringens representant i fylket. Vår oppgave er å sørge for at retningslinjer fra regjering og Storting blir fulgt opp regionalt og lokalt.

For å sikre at innbyggerne på Agder får de tjenestene de har krav på, utfører vi jevnlig tilsyn i kommunene. Vi behandler også klager fra innbyggere som ønsker å få vurdert lokale beslutninger, vedtak eller mangler ved tjenestetilbudet.

Ved siden av å utføre tilsyn, gir vi kommunene veiledning og hjelp til tolkning av lovverk og forskrifter. Vi arrangerer også jevnlig seminarer og kurs for fagpersonell.

I dialog med kommunene har vi utarbeidet modeller for tilsyn, opplæring og øvelser i samfunnssikkerhet og beredskap.

I fylkesmannsinstruksen står det at fylkesmannen kan ta initiativ til “gavn og beste” for fylket. I dialog med kommuner, etater, næringsliv og innbyggere tar vi derfor jevnlig initiativ for å bedre tilværelsen for oss som bor her.

Med røtter helt tilbake til de første norske konger, er Fylkesmannen en av de eldste offentlige institusjonene i Norge. Dagens fylkesmannsinstruks har i hovedsak vært uforandret siden 1662.

 

PS: Vet du forskjell på Fylkesmann med stor og liten F?

Forklaring:

Selve embetet skrives med stor F, slik: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Personen som er utnevnt (i statsråd) til å lede Fylkesmannsembetet er fylkesmann (med liten f).