21.03.2019

Det er itj no som kjem tå seg sjølv

Sang prosjektleiar frå Matnavet på Mære, Beth Tronstad da ho saman med Aud Drågen frå Fylkesmannen, ønska velkomen til den 14. MRmat samlinga som i år vart arrangert i Ålesund 19. og 20. mars.

21.03.2019

Handlingsplan mot framande planteartar 2019

Fylkesmannen har rullert handlingsplanen mot framande, skadelege planteartar. Planen sitt hovudmål er å hindre spreiing av framande planteartar.

20.03.2019

Støtte til utgreiings- og tilretteleggingstiltak for 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått 3,53 millionar for 2019 til utgreiing- og tilretteleggingstiltak innan landbruksbaserte næringar.

18.03.2019

Dei nye læreplanane på høyring

I dag er forslag til dei nye læreplanane presentert av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Læreplanane er no på høyring i perioden 18. mars til 18. juni.

18.03.2019

Forventningsbrev 2019

På Nyttårskonferansen i januar informerte kst. fylkesmann Rigmor Brøste om viktige styringssignal og oppdrag frå nasjonale myndigheiter i 2019. I samband med dette  orienterte ho også om at embetet frå og med i år vil sende ut årlege forventningsbrev til kommunane.

18.03.2019

Innbyggarhøyring om grensejustering mellom Rauma og Vestnes

I samband med utgreiinga i grensejusteringssaka mellom Rauma og Vestnes, vil Opinion på vegne av Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomføre ei innbyggarhøyring i grunnkretsane Hjelvik og Våge i tidsrommet 1.-12. april 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel